INFORMACJE OGÓLNE

DANE SPÓŁKI:
Adres: OSiR Świebodzice Sp. z o.o., ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice
NIP: 884-27-49-375
REGON: 022306070
KRS: 0000488980
Kapitał zakładowy: 8.465.250 zł

ZARZĄD:
Prezes Zarządu: Jarosław Pizuński
Rada Nadzorcza:
Przewodniczący: Robert Smoczyński
Członkowie Rady Nadzorczej: Marcin Birt, Jarosław Wasyliszyn

PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI:
93.11.Z – działalność obiektów sportowych
93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
47.25.Z – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Rozmiar czcionki
Kontrast