INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w OSiR Świebodzice Sp. z o.o. jest Pani Joanna Jakubina.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych oraz przypadki naruszeń ochrony danych osobowych należy zgłaszać drogą elektroniczną: iod@osir.swiebodzice.pl lub tel. 74 666 96 20.

Rozmiar czcionki
Kontrast