Cennik

Rodzaj UsługiPoniedziałek - niedziela
10:00-16:00od 16:00
BILET NORMALNY10 zł5 zł
BILET ULGOWY(1)5 zł3 zł
BILET GRUPOWY(2)4 zł4 zł
KARTA DUŻEJ RODZINY BILET NORMALNY(3)6 zł5 zł
KARTA DUŻEJ RODZINY BILET ULGOWY(3)3 zł2 zł
DZIECI DO LAT 3 ORAZ OPIEKUNOWIE GRUP ZORGANIZOWANYCH
Bezpłatnie

Promocja na wakacje! Od poniedziałku do piątku dla dzieci zamieszkałych Gminę Świebodzice bilet wstępu za 1 zł za okazaniem legitymacji szkolnej.

Dzieci, które nie ukończyły 12 lat mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

UWAGI:

1 – Taryfa ulgowa dotyczy dzieci powyżej 3 do 12 lat (pod opieką osób dorosłych), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół  ponadgimnazjalnych, studentów w wieku do 25 lat oraz osób, które ukończyły 65 lat, osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Skorzystanie z niej możliwe jest wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

2  – Wstęp grupowy dotyczy grup zorganizowanych złożonych z nie mniej niż 15 osób, w tym kierownika lub pełnoletniego opiekuna (w przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych), któremu przysługuje wstęp bezpłatny.

3 –  Prawo do zniżki mają osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę Świebodzice KOD: 02190210002701001. Aby skorzystać z ulgi należy potwierdzić swoją tożsamości stosownym dokumentem.

Rozmiar czcionki
Kontrast