Cennik

Rodzaj usługiPoniedziałek - niedziela
10:00-16:00od 16:00
Wstęp indywidualny wg taryfy normalnej9,00 zł5,00 zł
Wstęp indywidualny wg taryfy ulgowej (1)5,00 zł3,00 zł
Wstęp grupowy (2)4,00 zł4,00 zł
Wstęp na kartę dużej rodziny normalny5,00 zł5,00 zł
Wstęp na kartę dużej rodziny wg. taryfy ulgowej (1)3,00 zł3,00 zł
Wstęp dla dzieci do lat 3 oraz niekąpiących się opiekunów grup zorganizowanychBezpłatnie
UWAGI:

1 – Taryfa ulgowa dotyczy dzieci powyżej 3 do 7 lat (pod opieką osób dorosłych), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów studiów stacjonarnych w wieku do 25 lat oraz osób, które ukończyły 65 lat, osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Skorzystanie z niej możliwe jest wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
2 – Wstęp grupowy dotyczy grup zorganizowanych złożonych z nie mniej niż 15 osób, w tym kierownika lub pełnoletniego opiekuna (w przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych), któremu przysługuje wstęp bezpłatny.