Kontakt/rezerwacja

Rezerwacji torów można dokonać telefonicznie pod numerem: 667404051
lub e-mailowo pod adresem: kregielnia@osir.swiebodzice.pl
Dokonując rezerwacji e-mailowej należy podać datę i godzinę rezerwacji oraz ilość i rodzaj torów (kręgle klasyczne czy bowling).
Można podać także numer telefonu, co ułatwi kontakt w przypadku braku wolnych miejsc.
Obsługa kręgielni sprawdzi, czy dokonanie rezerwacji w oczekiwanym terminie jest możliwe, jeśli nie to zaproponuje inny.
Potwierdzeniem rezerwacji jest otrzymanie e-maila zwrotnego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Mieszka Starego 6.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@osir.swiebodzice.pl, tel. 74 666 96 20.
 3. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, a w szczególności w następujących celach:
  • zawarcia umowy sprzedaży i rejestracji użytkownika w Elektronicznym systemie obsługi i rezerwacji torów na Kręgielnię,
  • rejestracji wizerunku osób odwiedzających Kręgielnię za pomocą systemu monitoringu nagrywającego obraz,
  • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (dotyczy imiennych faktur VAT wystawianych na żądanie Klientów),
  • identyfikacji osób wypożyczających sprzęt i korzystających z kręgielni.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale konieczne do prawidłowego i rzetelnego wywiązania się ze wszystkich obowiązków ciążących na Administratorze.
 5. Pana/Pani dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym okresie przez okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przechowywania danych.
 6. Pana/Pani dane mogą być udostępnione innym podmiotom realizującym usługi na zlecenie Administratora (podmioty przetwarzające).
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych.
 9. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.