My nie lecimy w kulki – otwieramy kręgielnię!

My nie lecimy w kulki. Wy za to możecie. Już jutro otwieramy kręgielnię. Dla Waszego bezpieczeństwa musieliśmy wprowadzić parę dodatkowych wymogów i zmian.
Główne z nich to skrócony czas gry do 45 minut i wyłączenie jednego toru do kręgli klasycznych.
Zmieniliśmy także godziny funkcjonowania. Kręgielnia będzie teraz czynna w od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 22:00, w soboty, niedziele i święta od 12:00 do 22:00.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zasad obowiązujących w kręgielni w trakcie epidemii Covid-19:

 1. Przed wejściem i przy wyjściu z kręgielni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m.
 3. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach co 2 m).
 4. Zalecamy dokonywanie płatności kartą płatniczą.
 5. Wynajem toru na jedną godzinę zawiera 45 minut gry oraz 15 minut przerwy technicznej na dezynfekcję sprzętu.
 6. Z jednego toru może korzystać maksymalnie 5 osób.
 7. Do użytku udostępnione są wyłącznie trzy tory (dwa tory do bowlingu i jeden tor do gry w kręgle klasyczne).
 8. Na terenie kręgielni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy zawodników w czasie gry).
 9. Obowiązuje zakaz korzystania z kręgielni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Obsługa ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu gry (hol nie może być wykorzystywany jako „poczekalnia”).
 11. Użytkownicy kręgielni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny, zalecamy częste mycie i dezynfekowanie rąk oraz sprzętu (kul).
 12. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, kanapy, stoły, włączniki światła, kurki, baterie itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 13. Należy korzystać z szafek z oznakowaniem „zdezynfekowane”.
 14. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu kręgielni.

Zalecenia opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.