Wracamy do gry – 6 czerwca otwieramy siłownię!

6 czerwca to dzień, na który wiele osób czekało. Otwieramy siłownię! Tak jak w przypadku innych obiektów sportowych, będzie trochę ograniczeń i dodatkowych wymogów, ale dołożyliśmy wszelkich starań żebyście odczuli to w jak najmniejszym stopniu.
Pamiętajcie, że wszystkie zakazy, nakazy i prośby są dla Waszego i naszego bezpieczeństwa. Dlatego bądźcie wyrozumiali.
Jednak obostrzenia to nie wszystko. Mamy też dobre wiadomości – wszystkie karnety i bilety zostaną przedłużone o czas, w którym nie zostały wykorzystane, w bonusie dodamy do karnetów jeszcze 2 tygodnie.
Mamy także nadzieję, że spodobają się Wam wszystkie zmiany, których dokonaliśmy w siłowni w ciągu przerwy, a musicie wiedzieć, że nie siedzieliśmy bezczynnie czekając na Was!

Zasady korzystania z siłowni w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce:

 1. Na terenie siłowni, sanitariatów i przebieralni może przebywać maksymalnie 18 osób (nie dotyczy obsługi).
 2. Na terenie siłowni obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m.
 3. Przed wejściem i przy wyjściu z siłowni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 4. Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy części siłowni).
 5. Obowiązuje zakaz korzystania z siłowni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Pracownik OSiR Świebodzice Sp. z o.o. ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 6. Na terenie siłowni obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu odbywania treningu oraz przebrania się (hol nie może być wykorzystywany jako „poczekalnia” na osoby ćwiczące).
 7. Użytkownicy siłowni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – zalecamy częste mycie i dezynfekowanie rąk oraz sprzętu, obowiązuje strój i obuwie zmienne oraz ręcznik do zabezpieczania przed bezpośrednim kontaktem z maszynami do ćwiczeń.
 8. Do użytku udostępnione są wszystkie urządzenia i sprzęt. Należy jednak utrzymywać odległość przynajmniej 2 m pomiędzy ćwiczącymi.
 9. Każdy klient zobowiązany jest do dezynfekcji urządzenia po zakończonym ćwiczeniu.
 10. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: przyrządy do ćwiczeń, klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 11. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 13:00 siłownia zostanie wyłączona z użytku na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń;
 12. W czasie zakupu karnetów lub biletów bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach co 2 m).
 13. Zalecamy dokonywania płatności kartą płatniczą.
 14. Obowiązuje zakaz pozostawiania odzieży i obuwia w szatni zewnętrznej po zakończonym treningu.
 15. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Siłowni.
 16. Klienci, którzy w sposób rażący będą naruszać zasady bezpieczeństwa, będą podlegać upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Zalecenia opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.