Wodne Centrum Rekreacji czynne od 6 czerwca!

Już w sobotę, po 84 dniach przychodzi moment, na który wszyscy czekaliśmy. Wznawiamy funkcjonowanie Wodnego Centrum Rekreacji.
Będzie trochę ograniczeń i nie wszystko będzie takie samo (przynajmniej na razie), ale przy wzajemnej wyrozumiałości DAMY RADĘ!
Bez zmian pozostaną cennik i godziny funkcjonowania obiektu. Ważność kart abonamentowych zostanie wydłużona o 3 miesiące.
Karty abonamentowe, które straciły ważność po 1 marca zostaną aktywowane i także przedłużone o 3 miesiące.
Co się zmieni? Poniżej przedstawiamy wykaz zasad obowiązujących na pływalni w trakcie epidemii z Covid-19:

 1. Do odwołania wyłączone z użytkowania są Strefa Saun oraz Tężnia Solankowa.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m.
 3. Przed wejściem i przy wyjściu z Wodnego Centrum Rekreacji obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 4. Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców).
 5. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach co 2 m).
 7. Zalecamy dokonywania płatności kartą płatniczą.
 8. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu kąpieli w basenie oraz przebrania się (hol nie może być wykorzystywany jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 10. Na terenie hali basenowej, sanitariatów i przebieralni może przebywać maksymalnie 80 osób (nie dotyczy obsługi).
 11. Przy zachowaniu zasady dystansu społecznego 2 metrów, w poszczególnych nieckach jednocześnie może przebywać:
  • niecka sportowa – maksymalnie 4 osoby na torze,
  • niecka rekreacyjna – maksymalnie 38 osób w tym 4 osoby na torze,
  • brodzik – maksymalnie 6 osób,
  • jacuzzi duże – maksymalnie 3 osoby (nie dotyczy rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących),
  • jacuzzi małe – maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących),
  • hamowni zjeżdżalni – maksymalnie 1 osoba.
 12. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: aerobik, nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.
 13. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 14. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 15. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 16. Obowiązuje zakaz pozostawiania odzieży i obuwia w szatni zewnętrznej (w holu Wodnego Centrum Rekreacji).
 17. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Wodnego Centrum Rekreacji.

Zalecenia opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 01.06.2020 r. dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.