PAŹDZIERNIKOWE RABATY

OSiR Świebodzice zaprasza do korzystania z PaździernikowychRabatów!

Regulamin PaździernikowychRabatów

 1. Regulamin PaździernikowychRabatów określa zasady udziału, które należy spełnić, aby otrzymać rabat opisany w punkcie 4 (dalej „Promocja”).
 2. Organizatorem PaździernikowychRabatów jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000488980, NIP: 884-274-93-75, REGON: 022306070.
 3. Promocja rozpoczyna się 1 października 2021r. i trwa do dnia 31 października 2021r.
 4. Promocja obowiązuje wszystkich posiadaczy ważnych imiennych karnetów na siłownię, zakupionych po 1 października 2021r. Polega na udzieleniu 10% rabatu na bilet „Basen + sauna – bilet wstępu 1 i 2 godzinny” w Wodnym Centrum Rekreacji OSiR Świebodzice.
 5. Promocja obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach funkcjonowania Wodnego Centrum Rekreacji OSiR Świebodzice.
 6. Zakup promocyjnego biletu wyłącznie za okazaniem karnetu, o którym mowa w punkcie 4, wraz z dowodem osobistym lub dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (np. prawo jazdy).
 7. W przypadku regulacji nie ujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Wodnego Centrum Rekreacji.

 

 

Zasady obowiązujące w Wodnym Centrum Rekreacji w trakcie epidemii z Covid-19:

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m.
 2. Przed wejściem i przy wyjściu z Wodnego Centrum Rekreacji obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 3. Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców).
 4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 5. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach co 1,5 m).
 6. Zalecamy dokonywania płatności kartą płatniczą.
 7. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu kąpieli w basenie oraz przebrania się (hol nie może być wykorzystywany jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 9. Na terenie hali basenowej, sanitariatów i przebieralni może przebywać maksymalnie 80 osób (nie dotyczy obsługi).
 10. Zasada zachowaniu zasady dystansu społecznego 1,5 metra obowiązuje również w nieckach pływackich.
 11. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 12. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 13. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 14. Obowiązuje zakaz pozostawiania odzieży i obuwia w szatni zewnętrznej (w holu Wodnego Centrum Rekreacji).
 15. W przypadku regulacji nie ujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Wodnego Centrum Rekreacji.

Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast