Kontakt

Informacje kontaktowe

Skontaktuj się z nami

ul. Mieszka Starego 6

58-160 Świebodzice

osir@swiebodzice.pl

+48 74 66 69 620

Sekretariat: wewnętrzny 21

Hala: wewnętrzny 20

Wodne Centrum Rekreacji: wewnętrzny 23

Fax: wewnętrzny 26

NIP: 884-274-93-75
REGON: 022306070
KRS: 0000488980

Napisz do nas

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego potwierdzam, że:

    1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. w Świebodzicach z siedziba przy ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice, tel. +48 74 666 96 20, e-mail: osir@swiebodzice.pl, w celu wymiany korespondencji drogą elektroniczną.
    2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
    3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.