PORMOCJA W LANY PONIEDZIAŁEK

Regulamin Promocji

  1. Regulamin określa zasady udziału, które należy spełnić, aby otrzymać rabat opisany w punkcie 4 (dalej „Promocja”).
  2. Organizatorem Promocji jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000488980, NIP: 884-274-93-75, REGON: 022306070.
  3. Promocja rozpoczyna się i kończy 10 kwietnia 2023 r.
  4. Promocja polega na sprzedaży biletów normalnych w cenie ulgowych 10 kwietnia 2023 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 w Wodnym Centrum Rekreacji OSiR Świebodzice.
  5. Promocja dotyczy wyłącznie sprzedaży biletów normalnych w cenie ulgowych dla :
    – basen bilet wstępu ulgowy 1h
    – basen bilet wstępu ulgowy 2h
  6. W przypadku regulacji nie ujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Wodnego Centrum Rekreacji OSiR Świebodzice.