LIGA MTB XC AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ 2022 – ŚWIEBODZICE

Komunikat organizacyjny nr 6
Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2022
Świebodzice – 28.05.2022r.
1. ORGANIZATOR WYŚCIGU NR 4:
Organizatorem wyścigu nr 4 jest:
– Urząd Miasta w Świebodzicach,
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach,
– Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej.
2. Odpowiedzialnym za organizację wyścigu jest:
Odpowiedzialnym za organizację jest: Mateusz Rosiak – Prezes
Stowarzyszenia Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej, tel.kom. 604 164 658,
email: mateusz.rosiak@interia.eu
3. CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “
– promocja miasta Świebodzice,
– promocja aglomeracji wałbrzyskiej,
– popularyzacja zdrowego stylu życia,
– rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
– rozpowszechnienie kolarstwa górskiego.
3. BIURO WYŚCIGU:
Weryfikacja zgłoszonych zawodników i wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 28.05.2022r. roku od godz. 9:00 pod adresem: ul. Rekreacyjna 1, 58-160 Świebodzice, stadion sportowy.
4. PROGRAM MINUTOWY:
Organizator wyścigu informuje, że ulega zmianie program minutowy wyścigu w stosunku do opisanego w regulaminie zawodów i przedstawia się następująco:
– godz. od 09:00 – Biuro Wyścigu – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych,
– godz. 10:15 – Odprawa techniczna dla kategorii: Krasnoludki, Krasnale i Skrzaciątka,
– godz. 10:30 – Start kat. Skrzaciątka /dziewczęta i chłopcy/ – dystans – w zależności od długości wyznaczonej rundy,
– godz. 11:00 – Start kat. Krasnale – dystans – w zależności od długości wyznaczonej rundy,
– godz. 11:20 – Start kat. Krasnoludki – dystans – w zależności od długości wyznaczonej rundy,
– godz. 11:45 – dekoracja dla kategorii Krasnoludki, Krasnale, Skrzaciątka,
– godz. 12:00 – Odprawa techniczna dla kategorii: Skrzat, Żak, Młodzik i Junior Młodszy,
– godz. 12:20 – Start kat. Młodzik – dystans – 30 do 45 minut,
– godz. 12:22 – Start kat. Młodziczka – dystans – 30 do 45 minut,
– godz. 13:00 – Start kat. Żak – dystans – 15 do 30 minut,
– godz. 13:02 – Start kat. Żakini – dystans – 15 do 30 minut,
– godz. 13:30 – Start kat. Skrzaty chłopcy – dystans – w zależności od długości wyznaczonej rundy,
– godz. 13:32 – Start kat. Skrzaty dziewczęta – dystans – w zależności od długości wyznaczonej rundy,
– godz. 14:15 – dekoracja dla kategorii Skrzat, Żak, Młodzik,
UWAGA:
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości startujących.
2. Długość jednej rundy zostanie podana oddzielnie dla każdego wyścigu /miejscowości/ podczas odprawy technicznej.

5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawodników posiadających licencje sportowe tylko droga internetową poprzez stronę internetową: https://wynikizawodow.eu do dnia 26 maja 2022 roku do godziny 23:59.
Zawodnicy o rocznikach odpowiadających kategorii Młodzik/czka/, Żak/ini/, Skrzat, Skrzaciątka, Krasnale i Krasnoludki nie posiadający licencji sportowej zgłaszają się drogą internetową jak wyżej a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Sędziego Głównego i Organizatora, również w biurze wyścigu. Szczegółowe informacje dotyczące Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 2022 na stronie internetowej: www.ligamtb.pl.

Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast