NOWY ROK – NOWE PROMOCJE W SIŁOWNI!

Zaczynamy Nowy Rok ze świeżymi promocjami w naszej Siłowni!

Dla wszystkich nowych klientów – brak opłaty za wydanie nowej karty

Dla wszystkich obecnych klientów – 10% rabat na dowolny karnet

Regulamin Promocji

  1. Regulamin określa zasady udziału, które należy spełnić, aby otrzymać rabat opisany w punkcie 4 (dalej „Promocja”).
  2. Organizatorem Promocji jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000488980, NIP: 884-274-93-75, REGON: 022306070.
  3. Promocja rozpoczyna się 16 stycznia 2023 r. i trwa do dnia 28 lutego 2023 r.
  4. Promocja obowiązuje :
    – wszystkich obecnych klientów, posiadających karnet – polega na udzieleniu 10% rabatu na zakup dowolnego karnetu na siłownię OSiR Świebodzice
    – wszystkich nowych klientów, nieposiadających karnetów – polega na zniesieniu opłaty za wydanie nowej karty na siłownię OSiR Świebodzice.
  5. Promocja obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach funkcjonowania Siłowni OSiR Świebodzice.
  6. W przypadku regulacji nie ujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Siłowni OSiR Świebodzice.

Zostaw komentarz